Dagang Tuak Bali


Pura Agung Widya Mandala Lenteng Agung

Pura Agung Widya Mandala Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Dagang Tuak Bali Photo genah titiang ngaturang geginan memotret tur anggen semeton krama Balin titiang sane doh merantau ke Jakarta utawi sawewengkon Banten, Serang, Tangerang, Depok tur Bekasi. Dagang Tuak Bali Photo wenten photo Pura Se Jabodetabek sane potret titiang sambilang mesepedaan maolahraga sabilang minggu dinane semeng. Yening anak siosan mesepedan “Offroad” ring tegale, ring umane sane misi endut liu, apang kanti “heroik“. Titiang kanggeang kreat kreot mesepedaan ” yang penting ” pesu peluh. Nganginan ngauhang pedidian, sing ada anak nombahang, jug suba demen pedidi. Nangkil ring ajeng Ida Bethara, nangkil ke Pura sane encen konden tawang. Niki Peta sane sampun titiang tangkilin.

Dagang Tuak Bali merasa angayu bagia manahe rikala sampun neked ring Pura sane karereh. Ngetel yeh peningalane baan demene. Nginum yeh sane kebakta tur negak ring bale bengonge, nektegang bayu tua. Yening suba luung angkihane, nyak adem peluhe, mara ditu lantas mesugi, mebasuh mua, trus ngaturang Bakti. napike serana sane wenten irika. Mawit saking manah sane suci, sane mautama.

Boyeja sami sane katurang titiang ring Dagang Tuak Bali Photo puniki kapotret rikala maolahraga masepedaan, wenten naler rikala titiang ngarurangayah nyanggra piodalan ring Pura, wenten sane sampun sue, duke dereng medue sepeda sekadi mangkin. Wenten naler rikala Panyepian ring Pura Eka Wira Anantha Serang Banten, wenten duke dumun pisan saderenge medue sepeda ring Pura Kesatrya Loka POMAD Kalibata. Rikala ngaturangayah nyanggra pujawali ring Pura Mustika Dharma Cijantung. Dumun rikala arisan banjar ring Pura Parahyangan Agung Jagatkartty ring Gunung Salak Bogor, tur sane siosan.

Dagang Tuak Bali wantah jadma belog, jadma lacur numitis ke mercapada puniki, ” tulis gidate mula jelek, men kudiang, jug terima gen “. Yening iraga sampun inget ring padewekan belog tur lacur, ngiring galahe sane becik puniki sadereng Sang Hyang Suratme ngewacen adan iraga mangda mewali ke tanahe wayah, anggen galahe mekarya Karma sane becik, mekarya Kayika – Wacika – Manahcika sane manut ring sesana iraga meagama Hindu. Bangga Ber-Agama HINDU.

Ring gumi Indonesia sumingkin makeh wenten Pura genah iraga ngaturang Bakti Ring Ida Sanghyang Widhi Wasa, niki maka cihna Jagat Indonesiane, sumingkin kalingkup antuk Dharma, antuk kebecikan lan kerahayuan, ring dija wenten semeton krama Bali irika jagi wenten kerahayuan, kerahajengan tur stata sutrepti ring jagate. Sejebag jagat Indonesia sampun taler wenten Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI genah iraga matimbang wirasa, genah iraga masikian, mikenohin Agama Hindu lan Jagat Baline. Sampunan pati tungkas sareng nyama. Yening sekadi Wayang Cenk Blonk, nyama bali sekadi arit, mangan ketengah , Ajak nyama pedidi maiyegan, ajak anak lenan matimpuh…

Beh, jug ngelantur mesatua, sing kerasa sampun tengai … lakar luas kecarik mangkin … suksma, kirang langkung Rare Angon Nak Bali Belog nunas geng rena sinampura ….

3 responses

 1. tulisan becik niki, salam dari Bali…..

  Like

  1. Pondok Merana Sareng Spiritualkundalini, suksma antuk sapengrawuhnyane ring blog titiang nak bali belog puniki

   Like

 2. Om swastyastu.. inggih, atur suksman titiang ring semeton NBB – semeton bali. Ampure yen prade wenten kaiwangan ring blog titiang. Santukan pateh puniki tiang taler belog. Ngiring sareng-sareng dikoreksi, druwenang sareng.. (linknya sampun di side bar titiang) Astungkara

  Like

G U E S T B O O K H E R E !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s