108 Nama Siwa


1.OM ISTHRAYA NAMAHA

Yang permanent / kekal. Ruang Arca Dewa Shiwa dalam kuil selalu dalam satu posisi.

2.OM PRABHVE NAMAHA

Shiwa sebagai pemilik / penguasa alam sesta.

3.OM I ISTHRANAVE NAMAHA

Dengan melantunkan nama nama suci ini, kita memanggil sang Ilahi untuk hadir dan mendirikan kediaman-Nya secara permanent dalam diri kita.

4.OM BIMAYA NAMAHA

Shiwa adalah yang paling berkuasa.

5.OM PRAVIRA YA NAMAHA.

Shiwa sebagai penyelamat dan pelindung kita.

6.OM VARAYA NAMAHA

Karena Shiwa akan mengabulkan permohonan para bhakta Beliau juga dipanjatkan dengan hati yg murni

8.OM SARVA ATHANE NAMAHA

Kuil Dewa Shiwa tak terhitung jumlahnya dimana mana.

9.OM SARVAKIYATAYA NAMAHA

Shiwa akan melindungi para bhaktanya

10. OM SARVASHRI NAMAHA

Shiwa adalah ilahi agung yang meliputi segalanya.

11.OM SARVA KARAYA NAMAHA

Shiwa adalah pelaksana pelaku dan dari karya karya besar.

12.OM BHAVAYA NAMAHA

Shiwa mendengarkan keinginan keinginan batin, yang paling dalam dalam pribadi kita

13.OM JATINE NAMAHA.

Shiwa yang memiliki jalinan rambut besar.

14.OM CHARMANE NAMAHA

Shiwa memakai sandang dari kulit harimau.

15.OM SHIKHANDANE NAMAHA

Shiwa mengikat rambut / konde untuk mengendalikan gangga

16.OM SARVAGAYA NAMAHA

Shiwa adalah pengendali dari segala gerakan objeck/benda dalam alam raya.

17.OM SARVABHAVNAYA NAMAHA.

Shiwa adalah ayah, ibu, saudara dan teman teman kita.

18.OM HARAYA NAMAHA.

Shiwa menghancurkan sifat sifat buruk kita

19.OM HARNA KIYAYA NAMAHA

Shiwa menghancurkan mereka yang jahat.

20.OM SARVABHUTAHAYARA NAMAHA.

Shiwa menghancurkan mereka yang jahat.

21.OM VIRTAYE NAMAHA

Shiwa melakukan semua pekerjaan demi kebaikan para bhakta beliau.

22.OM PRIBAVE NAMAHA.

Shiwa adalah pelayan dari para bhakta beliau, akan tetapi beliau adalah penguasa dari segalanya.

23.OM NIVARTAYE NAMAHA

Shiwa tidak mengambil apapun dari pihak bhakta beliau, apapun yang kita persembahkan kepada Shiwa, beliau mengembalikan kepada kita berlipat.

24.OM NIYATAYA NAMAHA.

Kemurahaan hati shiwa adalah mulia dan sejati

25.OM SHASTAVTAYA YAMAHA

Shiwa adalah yangg selalu kekal dan stabil

26.OM DHURVAYA NAMAHA

Shiwa adalah dhurwa atau kutub utara dan selatan yang memberikan ke stabilan pada bumi

27.OM SHAN SHAN VASNE NAMAHA

Shiwa diumpamakan sebagai seekor sapi jantan lambat dan mantap tetapi stabil

28.OM BAG VATE NAMAHA

Shiwa adalah penyelamat umat manusia pada waktu banjir bah atau pralaya

29.OM KHECHARAYA NAMAHA

Tunggangan Shiwa nandi juga, melangkah dengan mantap dan perlahan seperti tuannya.

30.OM GO-CHARAYA NAMAHA

Hormat kami kepada nandi dan semua sapi

31. OM ARADNAYA NAMAHA

Hormat kami pada pose meditasi dewa Shiwa.

32. OM ABHIVADIYAYA NAMAHA

Sembah hormat kami kepada suara agung / megah dari damaru beliau.

33. OM MAHKARMANE NAMAHA

Sembah dan hormat kami atas karya megah dewa Shiwa.

34. OM TADASWANE NAMAHA

Sembah hormat sujud kami kepada posisi duduk dewa Shiwa.

35. OM BHUTA BHAVANAYA NAMAHA

Bukan hanya para dewa tetapi para siluman juga memberi hormat kepada dewa Shiwa.

36. OM UNMATVESH PRACHANAYA NAMAHA

Shiwa yg berpakaian sederhana, tetapi memiliki sifat Ilahi

37. OM SARVALOKA PRAJAPATYE NAMAHA.

Shiwa, Dewa semua mahkluk di tiga alam

38. OM MAHARUPAYA NAMAHA

Shiwa pemilik banyak rupa/wujud

39. OM MAHAKARYAYA NAMAHA

Shiwa pelaku banyak mahakarya.

40. OM VIRKHARUPAYA NAMAHA

Shiwa sebagai pemilik nandi tunggangan kendaraan beliau

41. OM MAHAYASHSE NAMAHA

Shiwa pemilik sifat Ilahi yg agung

42. OM OM MAHAT MANE NAMAHA

Semua asura memuliakan Shiwa

43. OM SARVA BHUTATMANE NAMAHA

Shiwa sebagai wujud rupa/universal

44. OM VISVA RUPAYA NAMAHA

Shiwa sebagai wujud rupa universal.

45. OM MAHA HANVE NAMAHA

Shiwa adalah penghacur utama /agung

46. OM LOKAPALAYA NAMAHA

shiwa menjaga semua orang di tiga alam

47. OM ANTER HITATMANE NAMAHA

Kita harus memahami dan bermeditasi kepada keindahan hati/bathin beliau.

48. OM PRASADAYA NAMAHA

Shiwa adalah pemberi prasad atau mengabulkan permohonan kepada para bhakta.

49. OM HYAGAROBHAYE NAMAHA

Shiwa sebagai pelindung Ibu pertiwi

50. OM PAVITARAYA NAMAHA

Shiwa adalah yang Murni

51. OM MAHTE NAMAHA

Shiwa membantu para bhakta, meningkat kewujud hidup yang lebih tinggi / mulia

52. OM NIYAMAYA NAMAHA

Shiwa membatu para bhakta yang memuja beliau dengan penuh disiplin

53. OM NIYAMAYA SHRITARA NAMAHA

Karena Shiwa sendiri adalah kedisiplinan

54. OM SARVA KARMANA NAMAHA

Shiwa yang merancang semua pekerjaan yang dilakukan oleh 4 kasta sehingga semua pekerjaan sama mulianya dimata Tuhan

55. OM SWIWAM BHUTAYA NAMAHA

Shiwalah yang mengendalikan masa lampau kita.

56. OM AEDYE NAMAHA

Shiwa hadir dimasa awal sebelum penciptaan

57. OM ANDI KARAYA NAMAHA

Shiwa adalah pencipta seluruh alam raya.

58. OM HIDAYE NAMAHA

Shiwa adalah sumber dari segala peraturan, dan aturan dalam kosmos/alam semesta ini

59. OM SHAHASRA KHIYAYA NAMAHA.

Segala hal yang akan tercipta akan berjumpa/ bertemu, berakhir dan akhirnya menyatu melebur bersama Shiwa, ini dilembangkan dengan linggam.

60. OM VISHALA KHIYAYA NAMAHA

Shiwa penghacur agung dalam Trimurti

61. OM SOHAYA NAMAHA

Shiwa bahkan hadir dalam nafas kita.

62 OM NAXTRA SADIKAYA NAMAHA

Shiwa adalah pengendali semua bintang di alam raya ini.

63. OM CHANDIRYA NAMAHA

Shiwa adalah pengendali bulan

64. OM SURYAYA NAMAHA .

Shiwa adalah pengendali matahari, karena matahari ada dalam tubuh kita

65. OMSHANYE NAMAHA

Shiwa adalah pengendali shania atau saturnus.

66. OM KETWE NAMAHA

Shiwa adalah pengendali Ketu.

67. OM GRHAYA NAMAHA

Shiwa adalah pengendali semua planet

68. OM GRHAPATAYE NAMAHA

Shiwa adalah penguasa semua planet-planet ini atas organ-organ dan emosi manusia yaitu matahari mengendali mata kanan, bulan matakiri, dan jantung kita, darah adalah Mars, lidah adalah mercurius, kepala dan otak oleh yupiter, organ organ produksi dan kekayaan oleh venus, kekuasaan dan kemuliaan oleh Saturnus, dan penyeakit-penyakit oleh Rahu dan Ketu.

69. OM WARAYA NAMAHA

Shiwa yang berkuasa dan murah hati / penuh olas asih.

70. OM AATRAYE NAMAHA

Shiwa hadir disini bersama kita karena beliau ada dimana mana.

71. OM AATRAYA NAMASKARTRE NAMAHA

Sembah sujud kepada shiwa yang kekal dan abadi.

72. OM HIGRA BAN PARINAYA NAMAHA

Shiwa hadir disudut kecil sekalipun, dalam hutan hutan yang terlebat.

73. OM AANDHAYA NAMAHA

Shiwa hadir diawal penciptaan

74. OM DHINA SANDHIKAYA NAMAHA.

Shiwa memberikan pengetahuan kepada manusia pertama yang terlahir / dilahirkan

75. OM SAMVATSRAYA NAMAHA

Shiwa pengendali empat yuga yaitu, satya yuga, treta yuga, dwapara yuga, dan kali yuga yang sekarang ini.

76. OM MANTRAYA NAMAHA

Shiwa adalah penerima semua mantra yang dilantunkian / diucapkan.

77. OM PRAMANAYA NAMAHA

Shiwa adalah penguasa agung.

78. OM PARAMA TAPES NAMAHA

Shiwa adalah penguasa agung meditasi.

79. OM YOGINE NAMAHA.

Shiwa adalah yogi Ilahi.

80. OM YOJYAYA NAMAHA

Kita berdoa kepada dewa Shiwa, untuk menanamkan energy dalam diri kita agar menjadi yogi sejati seperti beliau.

81. OM MAHA BIJAYA NAMAHA

Shiwa adalah benih ilahi, pelindung alam semesta, bagaikan kulit sekam yang melindungi bagian dalam sebuah biji / benih

82. OM MAHA RETSE NAMAHA

Memuja Shiwa adalah memuja Tuhan menuju Moksha

83. OM MAHA BALAYA NAMAHA

Shiwa adalah yang paling berkuasa, yang dapat membebaskan kita dari cengkraman kematian untuk mencapai memperoleh moksa.

84. OM SUARNA RETSE NAMAHA.

Shiwa membimbing para bhakta beliau melalui jalan emas menuju Moksha.

85. OM SARVA GYAYA NAMAHA

Shiwa memiliki ilmu pengetahuan yang tak terukur / tak terkira

86. OM SUBIJAYA NAMAHA

Shiwa adalah biji benih murni, yang pemujanya dapat membuat kita menjadi murni.

87. OM BIJA VAHNAYA NAMAHA

Shiwa menanamkan benih ketekunan dalam bhakti dihati para bhakta Beliau

88. OM MAHA TAPSE NAMAHA

Shiwa adalah mediator agung / ilahi

89. OM GHOR TAPSE NAMAHA.

Shiwa melakukan meditasi besar.

90. OM AADINAYA NAMAHA.

Shiwa penguasa yang ada, bahkan sebelum penciptaan.

91. OM DASHA BAHVE NAMAHA

Shiwa ádalah dewa bertangan sepuluh

92. OM ANIMI SHAYA NAMAHA

Shiwa hádala yang luhur/suci, Shiwa tidak memiliki nama, karena tidak ada nama yang sungguh dapat melukiskan shiwa.

93. OM NILA KHATAYA NAMAHA

Shiwa yang berleher biru.

94. OM UMAPHATAYE NAMAHA

Shiwa pendamping Uma / Parwati

95. OM VISVA RUPAYA NAMAHA

Shiwa wujud yang universal

96. OM SUVAYAM SHERSHTHAYA NAMAHA

Estela memuja Shiwa seseorang tidak perlu memuja dewa lain.

97. OM BALA VIRAYA NAMAHA

Shiwa memegang sensata sensata ampuh

98. OM ABALAYA NAMAHA

Shiwa melindungi yang tak berdaya.

99. OM GANAYA NAMAHA

Shiwa melimpahkan rahmat besar kepada parabhakta beliau.

100. OM GANA KARITRE NAMAHA

Shiwa melakukan karya besar bagi umat manusia.

101. OM GANAPATHAYE NAMAHA

Shiwa adalah dewa para gana dan para guna.

102. OM DIGYASASE NAMAHA.

Shiwa adalah dewa dari empat penjuru.

103. OM KAMAYA NAMAHA

Shiwa yang suci, luhur, mulia, harus dipuja sebelum melaksanakan pekerjaan apapun.

104. OM MANTRE VIDE NAMAHA

Shiwa adalah sumber dari semua mantram

105. OM PARAMAYA NAMAHA

Shiwa yang berkelimpahan dalam segala hal.

106. OM MANTRAYA NAMAHA

Shiwa adalah penerima semua mantram yang kita ucapkan

107. OM SHARVARHAWAKARYA NAMAHA

Shiwa adalah pelaku semua pekerjaan dialam semesta.

108. OM HARAYA NAMAHA.

Shiwa adalah penghapus semua dosa dosa kita.

 

Sumber : Jero mangku Sudiada. Griya serdang Indah Ekadaasi Kresnapaksa 2010

Advertisements

2 responses to “108 Nama Siwa

  1. Maaf Jro… Yg urutan ke 7 koq ga ada ya…

    Like

G U E S T B O O K H E R E !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s