Bali Mandalakawi


TEKS LAGU DAN TERJEMAHAN

Mp3nya silakan download disini

1) KAWYAMANDALA

Iti ta ngaran Kawyamandala, santikatmaka ring asing kawya
Kawya sembah mareng raja para Rakawi
Iki kawyarakawi gita manggala

Inilah lagu puisi Kawyamandala, hati damai dalam setiap puisi
Persembahan kepada Raja Para Pujangga
Inilah lagu para pujangga yang berbahagia

I
Adya gita puja para rakawi
Sarwa kawya pramitteng pramana
Yogya purna gita gitatmaja
Ratna manggala sarwa maprana

Siddha sampurna prajaning jagat
Angubhakti wwang ring bhumi
Siddha rahayu santi manawa
Angubhakti padya guru Wiratpati

Sekarang para pujangga mengidungkan puja
Segala puisi yang menyenangkan para makhluk
Semoga sempurna nyanyian kami yang tulus ini
Segala yang hidup bagai intan permata

Semoga sempurna penghuni semesta
Manusia berbakti padanya
Semoga selamat menjadi manusia
Berbakti di kaki Tuhan

II
Hana girimanggala ngaran ikang adri
Wana gangga prani mwang pawana
Ndah tumunggal ika dadi sundaram
Wilis kanaka praja hita karana

Inider wana wana manggalya
Mwang nadi kaliku halep
Marutangilir silir-sumilir
Halepnya kadi sinwam sakeng basanta.

Ada bukit bernama Girimanggala
Hutan, sungai, kehidupan, dan angin
Lalu menjadi satu, indah
Menjadi emas hijau sumber kebahagiaan bagi manusia

Dikelilingi hutan yang memberi kebahagiaan
Dan sungai yang berliku indah
Angin berembus semilir
Indahnya seperti pucuk muda musim semi.

III
Rika ri gangga matsya glis malumba
Garjita mantuka ring hulu
Gumupta sarira ni sor kamala
Mwang druta malila mahiring-hiringan

Suci nirmala wenya sang nadi
Hapa-hapa mweh manrtta
His saking hulu nuju sagara
Angurip labdhajiwa prani kamantyan.

Di sebuah sungai ikan-ikan berenang cepat
Gembira kembali ke hulu
Bersembunyi di bawah teratai
Dan bercanda riang beriring-iringan

Suci tanpa noda air sang sungai
Tetumbuhan juga menari
Mengalir dari hulu menuju laut
Lalu menghidupi segala makhluk hidup.

IV
Iki pwa kawyamandala samapta
Mogha jiwaning rat anganugraha
Sweca purna somya ikang  jagat
Bhuta hita kabeh pada mahayu

Swasti nirmala santi ring bhumi
Sampurna pwa ikang prani
Tan hana yudha tan hana lara
Mogha siddha mawali ring sanatana.

Di sini berakhirlah syair Kawyamandala
Semoga jiwa alam semesta memberkati
Semoga diberikan keseimbangan sempurna di bumi
Seisi alam yang serasi

Semoga suci dan damai di bumi
Sempurna kehidupan para makhluk
Tiada peperangan dan tiada kesedihan
Semoga bisa kembali dalam keabadian.

***

2) SEKAR MANEDHENG

Mangkana iki sekar manêdêng
ri taman kalika basantawana
Angayu, angalum kalyana ya ta
Angraras anêdêng samudaya…

Rika ring têlaga matsya malila citta
Anåtta komala kumambang
Hana juga nadi sinuluhan waringin
Tur amêlês sarwa mingmang
Mingingnya mênur angraras tinon
Rika sekar basanta malila citta
Rika sekar kedaton agujêngan.

Inilah bunga yang mengembang
Di taman indah hutan musim semi
Bunga-bunga bermekaran dan layu, sungguh indah
Indah semerbak semuanya

Di telaga ikan-ikan bercanda
Teratai yang mengapung menari
Ada juga sungai diteduhi beringin
Airnya meresap ke akar-akar tumbuhan
Harum bunga menur yang terlihat mekar
Di sana bunga-bunga musim semi bercanda
Di sana para putri bersenda gurau.

3) PURNA SASI

Angajöng sasi
Wilis jênar dyotanta amêtu
Anuwuhakên waranugraha
Añjirnani sira jirnodhara

Pratita sarwa maprana niramaya nirantara
Apan dyotanta paripurna nirmala

Kahisan prana
Hita ning rat tumêmu rahayu
Prasista sira amrttatattwa
Sêmbah ning hulun sajña Bhattara

Pratita sarwa maprana niramaya nirantara apan dyotanta saksat mêtu
Anuwuhakên waranugraha
Añjirnani sira jirnodhara.

Mendambakan bulan
Hijau kekuningan sinarmu muncul
Menumbuhkan anugerah
Menyegarkan, wahai sang penyembuh

Bergembira segala makhluk, sehat terus-menerus
Karena sinarmu yang sempurna tanpa cela

Dialiri kehidupan
Bahagia di dunia, rahayu
Terpujilah kau Amrttatattwa
Sembahku wahai Bhattara

Bergembira segala makhluk, sehat terus-menerus karena sinarmu terpendar nyata
Menumbuhkan anugerah
Menyegarkan, wahai sang penyembuh.

4) MAHOTTARAPATI GANESWARA

Mahottarapati Sri Ganeswara
Angayu-angayu manggala
Mahottarapati Sri Ganeswara
Anganugrahakên manggala

Yogya purna kriya
Sangking padya Bhattara

Ekadanta Wighnaraja Ganana
Wakratunda mamùrti
Nandi paduka wiratpati
Ganànam Ganapatim

Mahottarapati Srì Ganeswara
Angayu-angayu manggala
Yogya purna ikang kriya
Ri padyan Sira Bhattara.

Ganeswara Raja dari Utara
Kebaikan dan keberuntungan
Ganeswara Raja dari Utara
Menganugerahkan keberuntungan

Semoga sempurna segala karya
Di kaki Bhattara

Dewata bergading satu, raja segala halangan, kepala para Gana
Wujudmu yang besar
Siwa (Nandipaduka) sebagai matahari
Puja Gana, sang Ganapati

Ganeswara Raja dari Utara
Kebaikan dan Keberuntungan
Semoga sempurna segala karya
Di kaki Paduka Bhattara.

5) SURYA PANKAJA

Sùrya, Sùrya, mumbul angunggah mayapada
Sùrya, Sùrya, sumunar rikang ambaralaya

Mitra Rawi Sùrya Bhanu Khaga Puûa mwang Hiranyagarbha

Maricyàditya Sawitra Arka Bhaskarebhyo Nareswara

Angurip sarwa jiwana, purna bhakti pramana
Angabar mwang gumilang hrdaya
Sira palungguh Dewata Diwyapankaja
Dharmaprawira Diwyabhawana
Hyang Dharmaprawira Diwyabhawana.

Bhattara Surya, naik (sinarmu) mencapai dunia
Bhattara Surya, bersinar di langit

Mitra, Rawi, Surya, Bhanu, Khaga, Pusa, dan Hiranyagarbha
Marici, Aditya, Sawitra, Arka, Bhaskara.
(Kedua belas nama tersebut adalah kedua belas aspek dari Dewata Matahari)

Menghidupi segala makhluk, dan bhakti mereka sempurna (pada-Mu)
Berkobar dan bercahaya cemerlang di hati
Wahai dewata yang terhormat yang kusembah bagai teratai yang bersinar cemerlang
Penjaga hukum alam, wahai sinar yang berlimpah
Sang Penjaga hukum alam, wahai sinar yang berlimpah.

(Surya adalah penjaga hukum alam ‘dharma’ di bumi. Karena-Nyalah energi di bumi dapat berjalan dan berputar; tumbuhan menyerap energi Surya, lalu digunakan oleh hewan herbivora, dan akhirnya jatuh ke makhluk karnivora. Demikian perputaran energi, air, oksigen, nitrogen, dan unsur lain terjadi di bumi terus-menerus karena kekuatan dari matahari sebagai sumber energi terbesar).

7) JALAYUDHA

Angar-angar hudan tibanya ring prthiwi
Anaracap ika saking gaganalaya
Garjita, garjita ikang praja
Umendung gaga ring bhawana

Danasura jati Hyang Indrawaruna jaya
Istamitra kabeh sangking ambaralaya
Anugraha ring nadi humili
Angurip handuru ring wana

Moga waranugraha sangking jaladhara
Anuwuhy amerta paripurna
Moga dyotanira Hyang Aditya gumilang
Manurun ri sarwa hrdaya

Jiwana, jiwana mangayu kabeh
Sambrama kojar ring hudan ika
Manuwuhy amrtta patanduran
Nirantara jala cangkrama.

Berseri-seri turunnya hujan ke muka bumi
Menetes dari langit
Gembira, gembira para penduduk
Padi mereka tumbuh subur

Sungguh dermawan Hyang Indra dan Waruna
Sahabat kami semua dari langit
Mengalir anugerah itu di sungai
Dan menghidupi pepohonan di hutan

Semoga anugerah dari awan
Menumbuhkan kehidupan yang sempurna
Semoga sinar Hyang Surya yang gemilang
Turun di hati semuanya

Para makhluk sejahtera semua
menyambut datangnya hujan itu
menumbuhkan kehidupan yang sempurna
air itu tanpa henti bercanda.

Sinurat daweg ingsun angajong hudan ring pasamaptan uttarayana.
Aswini ikang sasih, Sakabda warsa 1929
Desa nira Girimanggala, kabupatyan Kuncaradipa
Malingga ring Yadnyadwipa.

NARASIMHA MURTI

Naramurti singamurti
Angabhayaning bhakta
Wajranakha, wajradanta
Manggalaning hayu.

Sumirat kanaka
Pangimban raganta
Pangalahnya pwa kalana

Kinalang dahana
Saking prabhu sira
Raktanjali sira Hiranyagarbha

Rakwa sira rumaksa praja
Jayaning sang tinakut
Saha sembah tang hulun ri padan ri sira
Tumalawungan ring anantapura.

Jelmaan manusia, jelmaan singa
Tanda takluknya bahaya bagi para penyembah
Kuku dan gigi yang tajam
Keberuntungan dan kebaikan

Bersinar keemasan
Gambaran dirimu
Kekalahan para asura

Dikelilingi api
Dari kepalamu
Terpuji sang Hiranyagarbha yang merah.

Engkau melindungi umat
Keberanian bagi yang takut
Segala sembahku di kakiMu
Wahai Engkau yang mengaum hingga jauh di alam rohani.

PATUTURING YOWANA

Yayi, yayi, kakanta mojar ring kita
Yayi, yayi, mangke dumateng dadi raki

Sewaka mangimba widya
Prasraya uttamaning hurip
Mulat sarira dadi yowana
Suksma teleng tika jada manusa

Ngardi sasana santana
Ajeg kahanan budaya
Yowana ring hastanta kabeh
Sasana bhumi gunarsa winangun.

Adikku, adikku, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu
Adikku, adikku, engkau sekarang telah menjadi pemuda

Mengabdi untuk ilmu pengetahuan
Hormat-menghormati adalah keutamaan dalam hidup
Pemuda harus sadar akan keadaan dirinya sendiri
Itulah wujud rasa terima kasih yang dalam sebagai manusia
Menciptakan generasi berakhlak
Mengajegkan kebudayaan
Wahai pemuda, di tanganmu semua
Keteraturan di dunia dibangun melalui sifat-sifat baikmu.

sumber
Mandalakawi Virtual Ashram, santikatmaka ring asing kawya
mandalakawi.googlepages.com

Mp3 nya silakan download disini

5 responses

 1. om svastyastu. terima kasih banyak sudah menyimpan file-file niki. Lagu-lagu ini ciptaan tiang pada tahun 2006-2007, dan file nya hilang. Suksma nggih, salam kenal.

  Like

  1. OM swastiastu, angayu bagia manah titiang ring Bapak utawi Ibu sampun simpang ring blog titiang. Titiang senang mendengarkan rekaman lagu2 puniki. Dumogi sami rahayu rahajeng, salam kenal mewali

   Like

 2. Om swastyastu,
  Durus simpang ring Mandalakawi. Lagu-lagu puniki sampun aransemen tityang. Matur suksma Pak.

  Liked by 1 person

  1. Om Swastiastu, suksma banget pak, seneng sekali tiang niki… nak bali belog / sobat budiasa

   Like

 3. Thanks forr the good writeup. It actually used to be a
  enjoyment account it. Glance complicated to more delivered agreeable frokm you!
  However, hhow can we communicate?
  villa

  Liked by 1 person

G U E S T B O O K H E R E !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: