Aluh Mebasa Bali


Kadene Aluh Mebasa Bali. Liu anake tusing bisa mebasa Bali. Napi malih sane mebasa Bali Alus, basa Bali sane manut ring sor singgih bahasa. Sekadi sane kasurat mangkin ring Blog Nak Bali Belog puniki, sane idadane wacen mangkin, boya ja bahasa bali sane manut ring uger-uger bahasa Bali. Minab wenten sane patut, taler wenten sane iwang, titiang Nak Bali Belog nunas geng rena sinampura. Ngiring druwenang sareng-sareng.

Togog Bali

Togog Bali

Aluh Mebasa Bali. Yening iraga macunduk sareng semeton-semeton Bali, sampun janten iraga mebasa Bali, nike dumun. Dugase nu cerik-cerik, tusing ada anak lenan, anak Jawa. Yening di Bali, sane kawastanin anak Jawa inggih punika anake sane rawuh saking dauh tukad, uli joh, uli selat pasih. Yadiastun saking Lombok, Sumatra, Kalimantan, IrianJaya, Sulawesi. Sami kawastanin anak Jawa. Aluh sajaan anake Bali ngadanin keto. Sekadi bulu.pekku puniki

Sane mangkin ring warsa duang tali limolas puniki, janten sampun ring Bali, makueh anak-anak duranegara, anak Jawa, anak sewawengkon jagat, irika ngrereh pangupajiwa, ngrereh semeton tur ngrereh mitra. Sampun taler janten, kapastikayang gumi Baline mangkin, boya ja wantah mebasa Bali, nanging wenten basa Jawa, basa duranegara. Napi mawinan basa Baline kasor ring basa siosan ? Basa duranegara sumingkin makeh anak Bali melajahin, doh pisan metiyosan ring basa Bali druwene.

Sapa sira patutne sane madruwe “tanggungjawab”  ring kawentenan basa Bali puniki ? Makueh lomba-lomba mabasa Bali, nyurat basa Bali, lomba nyatua Bali ring Bali utawi ring Indonesia. Silih sinunggil upaya iraga mangda basa Bali stata Ajeg Lestari ngantos riwekasan.

RANBB

6 responses

 1. om swastiastu

  becik nike bli, patut wenten sane medruwe “tanggung jawab” ngelestariang basa bali. iraga sareng sami patut taler sareng ngelestariang basa bali.

  inggih amunike manten saking tiyang.

  Like

  1. Suksma tu, gustin titiang sampun macecingak ring blog anake belog puniki

   Like

   1. ngurah subawa puger | Reply

    Patut asapunika…ngiring je sareng sami macekin pikayune ngelestariang budaye luluhur asapuniki…tityang sane polih merantau 6 tahun ring gumin anake (balik papan taler ring ibu kota jakarta)…dalam keseharian selama tityang ring perantauan asapunike terkikis antuk kearifan lokal setempat dan mengikis keimanan tiyang selaku nak bali…tityang haus akan siraman rohani( rindu akan nuansa pulau dewata )…sepeninggal saking drike…Dlm perjalanan pulang dari pesawat …dari udara…menatap pulau bali,meneteskan air mata sambil tityang ngumik cara nak buduh ” kembalikan baliku padaku…kini aku kembali ke pangkuanmu dan tak akan kulepaskan…negeri leluhurku…dewata-duwati…begitu banyak ingin memilikimu skaligus menjualmu….kini aku kembali…ingin berbuat sesuatu utkmu…walaupun hanya modal pikiran dan kedua tangan ini….aku ingin hidup dan mati di khasanahmu yg begitu unik…walaupun mulai tergerus oleh orang 2 jail menjual,mempretelimu hanya krn kepentingan pribadi tetapi dlm mulutnya yg bau tetap ngomong aneh bali

    Liked by 1 person

    1. ngurah subawa puger | Reply

     *ajeg bali

     Like

     1. ngurah subawa puger | Reply

      Nemangkin titiyang haus informasi akan organisasi sane dados titiyang ngempil untuk mendapatkan aura positif lan semeton sane bener tulus akan bali

      Like

  2. Om Swastiastu semeton titiang sampun presida mabligbagan ring blog titiang, salam rahayu

   Like

G U E S T B O O K H E R E !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s