I Gajah Nyapa Kadi Aku

Tetuwek Satua Bali I Gajah Nyapa Kadi Aku inggih punika :
– Tusing dadi sombong teken awake sugih, bagus, duweg, tur ngelah awak gede buin siteng.
– Laksana Nyapa Kadi Aku boya ja parisolah Dharma, laksana Nyapa Kadi Aku lakar liu nepukin musuh.
– Di gumine liu ajak idup. Sing ja patut iraga ngangguang keneh pedidi. Pasawitra uttawi penyama braya ento kone ane mautama.
Perspektif Rumah Tinggal Call 0812 1895 2920

Perspektif Rumah Tinggal Call 0812 1895 2920

Carita Sejangkepnyane I Gajah Nyapa Kadi Aku

G U E S T B O O K H E R E !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s