Joged Jaruh

Kasuen-suen dingeh orta, pangedene ane nganggon Luh Sudiasih dadi pongan, dadi istri simpanan, tangkep polisi sedekan ia nyangkutin Luh Sudiasih di villane. Polisine kaatehang baan madunnyane ane nawang palakuan kurenane. Pangedene ento kasengguh korupsi. Pipis rakyate ane celeda sing ja abedik, liu san. Pangedene mapangkeng, villane kajuang, mobilne karampag, perusahaanne kalelang. Luh Sudiasih kalunta-lunta nglonte tan parunguan. Kudang anak muani kaden suba nyinggahin ukudanne. Luh Sudiasih kelangan luih, manadi luah ane ngundang anak muani apang malebleban ditu.
Mabekel bisa ngigel, ia lantas milu masekaa dadi pragina joged, joged jaruh.
“Mulih”. Ada anak nengkik di samping kopinge  ngeplakin palane. “Enden”. Ngawag bungute ulah masaut.
“Dadi enden ???? Jogede suba suud “.
“Aaaaaahhhhh……………”.

http://rare-angon.blogspot.com/p/new-products_26.html

Menjual Kebutuhan Anda

Carita Joged Jaruh Bali Sejangkepnyane

 

G U E S T B O O K H E R E !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s