Wayan Giri

Kacrita ada dagang sate madan Wayan Giri. Sadina-dina ia mailehan ngadep sate. Semengan ia madagang di peken. Suba tengai ia madagang di tajen. Suba sanja ia madagang di lebuhne. Ia stata lais madagang. Sawireh ia madagang mudah. Anake ngadep sate aji satak. Ia bani ngadep aji satus. Kanti liu ia ngelah langganan. Mawinan ia dadi sugih.

Perspektif Residences Call Now 0812 1895 2920

Perspektif Residences Call Now 0812 1895 2920

Cerita sejangkepnyane Satua Wayan Giri

G U E S T B O O K H E R E !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s