Wikanan Anak Alit-Alit

Sasampune sabehe nget, toya ring margine gelis rarad nanging kantun becek. I Karta anak alit mayusa limang tiban, medal macekcekan ring margine yadiastun ipun mapanganggo anyar. Bajune barak, celanane pelung. Saking umah seosan medal I Parsi ipun alitan akidik ring I Karta. Ipun mabaju kuning, macelana gadang, sami pada anyar. I Karta ngembus baju kalilitang ring bangkiang ipun.

Satua Mebasa Bali Sejangkepnyane Klik Iriki.

Mireng Satua Mebasa Bali klik link sor puniki.

Embed Music Files – Audio File Hosting – Wikanan Anake Alit-Alit

G U E S T B O O K H E R E !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s