Tag Archives: aluh mebasa bali

Aluh Mebasa Bali

Kadene Aluh Mebasa Bali. Liu anake tusing bisa mebasa Bali. Napi malih sane mebasa Bali Alus, basa Bali sane manut ring sor singgih bahasa. Sekadi sane kasurat mangkin ring Blog Nak Bali Belog puniki, sane idadane wacen mangkin, boya ja bahasa bali sane manut ring uger-uger bahasa Bali. Minab wenten sane patut, taler wenten sane iwang, titiang Nak Bali Belog nunas geng rena sinampura. Ngiring druwenang sareng-sareng.

Togog Bali

Togog Bali

Aluh Mebasa Bali. Continue reading →