Tag Archives: cokorda karang

Wit Desa Singakerta Ubud

GAPURA PURA DESA/PUSEH ABIANBASE

Candi Bentar Pura Desa Kajakauh

Wit Desa Singakerta Ubud. Kaceritayang duke sane nguni wenten kebawos desa sane mawasta Karang Enjung. Desane punika magenah ring pesawahan penepin Tukad Wos, tur kaapit antuk Dusun Katik Lantang lan Dusun Dangin Labak. Desane punika kawastanin Karang Enjung duaning genahe punika ngonjol ke tepian Tukad Wos. Daweg punika desane inucap kakuasa olih Raja Mengwi. Mangda jagat Idane trepti, Ida ngenahang pacek (manggala) sane mapesengan I Gusti Tegal Kaja Kauh. Gusti Tegal punika kantun lelintihan Arya Pinatih.

Sane mangkin kacerita wenten bangsawan Sukawati sane mapesengan Cokorda Karang. Melaib saking Puri. Duaning Ida kelapu-lapu raris kauningin olih pacek Ida Sang Prabhu sane wenten ring Mambal sane maparab I Gusti Ngurah Bija Bun. Irika Cokorda Karang kairing olih pacek Mengwi. Yening kudang warsa kaden sampun Ida Cokorda Karang jenek ring Mambal, sane mangkin pacek Mengwi maparidabdab jagi nyangkepan Cokorda Karang okan Ida Ni Gusti Ayu.

Continue reading →