Tag Archives: seniman bali

Geginane Buka Nyampat Anak Sai Tumbuh Luu

Nyen sing taen ningehang gending nak Bali ” Geginane Buka Nyampat Anak Sai Tumbuh Luhu” . Selanturnyane “Ilang Luhu Buke Katah Yadin Ririh Liu Enu Paplajahan” . Niki sebenarnya yen cara Baline marupa Gaguritan nganggon Pupuh Ginada. Nike kan bagian akhir dari Geguritan selengkapnya sekadi puniki “Ede Ngaden Awak Bisa Depang Anake Ngadaning … Geginane Buka Nyampat Anak Sai Tumbuh Luhu, Ilang Luhu Buke Katah Yadin Ririh Liu Enu Paplajahan”  Ngiring Megending Bali Iriki

3D Rumah Tinggal

RumahTinggal

Rage Nak Bali Belog mula tusing bisa matembang, salingke mageguritan, megending gen munyine bero ( cara munyin gong sing patuh baan nepak ). Nah kanggoang seni ane lenan pelajahin. Yen di Bali anake ngorahang Gumi Seni, makejang anak Bali orangine Seniman. Nyake petani, pegawai, Balian Sakti, Gubernur, pastika nawang seni. (Pastika nika pasti hehehe… bukan Mantan Gubernur Bali; Mangku Pastika). Continue reading →