Prabhu Watugunung

Santukan Ida Sang Prabhu Watugunung miarsayang kawentenane sekadi sepi abosbos, punika mawinan Ida mataken, “Adi-ade Dewi Sinta mas jiwatman beline anake buka I dewa, napi sane mawinan I dewa meneng.”

Ida Dewi Sinta nenten kirang nyawis petaken Ida Sang Prabhu Watugunung. Kawiaktin ipun sane wenten ring pikayunan Ida nenten sios Ida wiakti angob ring kaagungan kalih kawisesan Ida Sang Prabhu Watugunung. Sakewanten sekadi atur Ida Dewi SInta, Ida Sang Prabhu Watugunung yadiastun wirya sakti, durung prasida ngesorang suargane tur durung molihang rabi widiadari saking suargan. Manut ring pikayun Ida Dewi Sinta, yening Ida Sang Prabhu Watugunung madik widiadari saking suargan, janten pacang wenten yudha, Ida Sang Prabhu Watugunung pacang kaon, tur pastika sampun Ida Sang Prabhu Watugunung sane ngawawa raganidane pacang newata. Punika anggen Ida jalaran mamasahang sareng Ida Sang Prabhu Watugunung.

Sejangkepnyane …. klik PRABHU WATUGUNUNG

G U E S T B O O K H E R E !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s